Pojęcie to warto znać, ponieważ może nadejść moment kiedy wydarzy się sytuacja w życiu, aby z nich skorzystać. Zagadnienie określa straty kiedy osoba nie ma możliwości uzyskania dochodu z powodu wyrządzonej szkody. Czytaj dalej, a dowiesz się więcej na ten temat.

Jakiego rodzaju są to straty – podstawowe informacje

Wyjaśnienie zagadnienia istnieje w Kodeksie Cywilnym, jednakże z uwagi na fakt, że używany tam język nie dla wszystkich jest zrozumiały, tutaj podejmujemy się uproszczenia tamtej formy językowej. Otóż, utracone korzyści to utracone zyski, które osoba poszkodowana zarobiłaby, gdyby nie szkoda jaka ją spotkała, która miała miejsce z różnych przyczyn. W rzeczywistości rzecz nie jest tak oczywista i należy przyjrzeć się zasadom otrzymania zwrotu utraconych korzyści nieco bliżej, można powiedzieć że każda sprawa jest indywidualną i w ten sposób należy do niej podchodzić.

Utrata potencjalnych zysków

Jeśli więc, przypuśćmy pewna pisarka miała wypadek i złamała rękę, tą którą pisze, a druga jest uszkodzona w taki sposób, że trudno jej wykonywać podstawowe czynności, to może starać się o roszczenie w sprawie utraconych korzyści.  Dlaczego? Otóż sytuacja ta wskazuje na to, że kobieta nie będzie mogła pracować, więc nie zarobi pieniędzy które mogłaby zyskać kiedy wypadek nie miałby miejsca. Dlatego traci potencjalne zyski z powodu sytuacji losowej, niezależnej od niej samej.

W takim przypadku pisarka ta jeżeli chce otrzymać odszkodowanie powinna obliczyć wszystkie związane z tym wydarzeniem straty, udokumentować je, a następnie złożyć w odpowiedniej instytucji jaką jest Sąd Cywilny. Wtedy owa pisarka pozywa sprawcę sytuacji, od którego żąda określonej sumy, powstałej na podstawie potencjalnego lecz prawdopodobnego zarobku który mogłaby uzyskać gdyby nie czas przymusowej rekonwalescencji  po wypadku.

Ważne jest również to aby wszystkie informacje były prawdziwe i rzetelne, sporządzone najlepiej z radcą prawnym, a tym samym dokładnie obliczone na podstawie dokumentów takich jak: deklaracje podatkowe, wyciągi z rachunku, zaświadczenia od wydawnictw, umowy z firmą dla której pracowała ta osoba, inne zlecenia itp. Decyzję o wysokim prawdopodobieństwie można określić porównując zysk sprzed i po wypadku.

Kiedy starać się o wypłatę odszkodowania

Sytuacje kiedy poszkodowany może się starać o wypłatę odszkodowania są różne:

  • Uszkodzony lub zniszczony samochód podczas kolizji, który osoba poszkodowana mogłaby używać do pracy zarobkowej. Dotyczy to na przykład ciężarówek, taksówek, samochodów dostawczych.
  • Poszkodowany nie może podjąć z powodu wypadku pracy na umowie, dodatkowego zajęcia zarobkowego czy wcześniej ustalonej pracy, przed zaistniałą sytuacją.
  • Niemożność wykonania umowy o dzieło, takiej jak tworzenie rękodzieła, prac artystycznych z których dana osoba mogłaby się utrzymać gdyby nie wypadek.
  • Kiedy osoba poszkodowana nie może wyjechać do pracy jako przewodnik turystyczny, ponieważ doznała uszkodzenia ciała i leży w szpitalu.

Comments are closed.