Jak można najłatwiej określić ubezpieczenie OC? Jako rekompensatę szkód. Ale właśnie dla tej drugiej strony. Warto sprawdzić co jeszcze należy wiedzieć na ten temat. W szczególności, że do OC każdy kierowca jest zobowiązany.

Art. 34 Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych

Jeżeli ktoś chciałby faktycznie dowiedzieć się, co obejmuje ubezpieczenie OC, powinien zapoznać się z zapisem, który znajduje się w art. 34 Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych. Otóż mówi on, że “„jeżeli posiadacz lub kierujący pojazdem mechanicznym są obowiązani do odszkodowania za wyrządzoną w związku z ruchem tego pojazdu szkodę, której następstwem jest śmierć, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia bądź też utrata, zniszczenie lub uszkodzenie mienia”. Chyba można śmiało powiedzieć, że jest to najlepsze podsumowanie. Chociaż dla wielu osób może być nadal niezrozumiałe. Dlaczego?

Dla kogo jest ubezpieczenie OC?

Pomimo tego, że to właściciel pojazdu mechanicznego jest zobowiązany do wykupienia OC, to nawet jeżeli dojdzie do szkody – i tak nie otrzyma z tego tytuły żadnego odszkodowania. Pieniądze należne z OC przysługują drugiej stronie. Trochę skomplikowane, ale tak faktycznie jest i takie aktualnie obowiązują przepisy prawa. W wielu różnych miejscach. Nie tylko w Polsce, ale także w innych krajach. A skoro tak jest, to nie ma co kłócić się z przepisami prawa. Tym bardziej, że za brak OC płaci się mandaty finansowe, a rekompensata (jeżeli dojdzie już do jakiegokolwiek wypadku) i tak zostanie opłacona – ale już z własnej kieszeni. 

Comments are closed.