Czujniki magnetyczne to chyba najbardziej typowe elementy przemysłowej automatyki. Mają naprawdę wiele zalet, dlatego są chętnie stosowane ze względu na szeroki zakres napięć i prądów przełączania oraz hermetyczną budowę i zróżnicowane kształty obudowy.

Jak działają czujniki magnetyczne?

To właśnie na pole magnetyczne reagują czujniki magnetyczne. Chodzi tu oczywiście o przestrzeń, w której mają okazję działać siły magnetyczne. Wielkości, które charakteryzują pole magnetyczne to oczywiście względna przenikalność magnetyczna, indukcja pola magnetycznego oraz natężenie. Wokół poruszającego się ładunku elektrycznego wytwarzane jest pole magnetyczne. Większy zakres działania czujnika zapewniają przedmioty nieferromagnetyczne, które oferują najwięcej korzyści. Na uwagę zasługuje fakt, że pole magnetyczna bez żadnego problemu przenika przez materiały niemagnetyczne. Własności magnetyczne wykazują tak naprawdę wszystkie substancje. Jedyna różnica występuje tylko w sile oddziaływania z polem magnetycznym. Materiały można podzielić na ferromagnetyczne, paramagnetyczne oraz diamagnetyczne.

Materiały diamagnetyczne

Materiały diamagnetyczne to między innymi miedź, cynk oraz bizmut. Ferromagnetyki bardzo mocno oddziałują z polem magnetycznym. Im większe natężenie pola magnetycznego, tym szybciej ferromagnetyki ulegają namagnesowaniu. To sprawia, że wykazują samoistne własności magnetyczne nawet po usunięciu pola magnetycznego. Dzięki własnościom magnetycznym materiałów można budować różne odmiany czujników magnetycznych. W czujnikach magnetycznych występuje zawsze element reagujący na pole magnetyczne. Może to być kontaktron, czyli hermetyczny łącznik elektryczny lub hallotron, czyli element półprzewodnikowy.

Czujniki kontaktronowe

Warto mieć na uwadze, że czujniki kontaktronowe mają różne kształty obudowy. Może to być prosty prostopadłościan lub bardzo złożona forma geometryczna. Kształt czujnika ma wpływ na to po jakiej powierzchni będzie się magnes poruszał. W niektórych czujnikach magnes może się przemieszczać tylko względem czoła czujnika. Należy jednak mieć na uwadze, że dostępne są również czujniki, w którym magnes może się przemieszczać także względem bocznych powierzchni. Jeżeli chodzi o czujniki hallotronowe to działają one w oparciu o tak zwany efekt Halla, który występuje jedynie w półprzewodnikach. Największe zalety hallotronów to przede wszystkim: prosta konstrukcja, nieinwazyjny charakter pomiaru oraz niewielkie wymiary. Na uwagę zasługuje fakt, że mogą występować w wersji unipolarnej, omnipolarnej lub bipolarnej, dlatego każdy powinien znaleźć coś dla siebie.

Więcej informacji znajdziesz na stronie Przyciski pojemnościowe.

Comments are closed.