Na początku roku szkolnego rodzicom dzieci chodzącym do szkoły czy przedszkola proponowane jest ubezpieczenie szkolne. Wydawać by się mogło, że zakup ubezpieczenia grupowego chroniącego dziecko spędzające znaczną część swojego czasu w szkolnych murach jest obligatoryjne. Czy rodzic faktycznie musi przyjąć warunki proponowane przez szkołę i wybrać proponowaną dla wszystkich polisę? Sprawdź!

Ubezpieczenie szkolne: wybór czy obowiązek?

Okazuje się, że wykupienie ubezpieczenia jest dobrowolną decyzją każdego opiekuna. Wyjątkiem od tej reguły są wycieczki szkolne. W  tej sytuacji każda osoba biorąca udział w zorganizowanym przez placówkę wyjeździe musi być objęta ochroną.

Rodzic, który chce ubezpieczyć swoje dziecko od nieszczęśliwych wypadków, ma dwa wyjścia: skorzystać z ubezpieczenia zbiorowego proponowanego przez szkołę lub samodzielnie wybrać ubezpieczenie szkolne z oferty wszystkich dostępnych na rynku firm.

NNW szkolne – dlaczego warto?

Ubezpieczenie NNW stworzone z myślą o uczniach zapewnia małoletnim kompleksową ochronę w czasie pobytu w szkole oraz poza nią, również w okresie ferii i wakacji. Umowa podpisywana jest zazwyczaj na rok. Zakres ochrony uzależniony jest przede wszystkim od warunków oferowanych przez dane towarzystwo oraz wybranego wariantu. Szczegółowe informacje na temat polisy zawarte są w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia. W podstawowej wersji każde ubezpieczenie szkolne oferuje pomoc finansową w przypadku uszczerbku na zdrowiu doznanego w nieszczęśliwym wypadku oraz w przypadku śmierci dziecka  poniesionej na skutek nieprzewidzianego, nagłego zdarzenia. Ponadto, ubezpieczyciel często wypłaca środki na zakup leków, rehabilitację, pomoc psychologiczną czy hospitalizację w specjalistycznym ośrodku. Polisa może być rozszerzona o dodatkowe świadczenia.

 

Comments are closed.